Ceļu dēļi kneeboards

Ceļu dēļi kneeboards ir savādāka pieeja ūdensslēpošanai. Var arī braukt tupot uz ceļiem un izpildīt dāžādus trikus.